" Байгууллагын стратеги төлөвлөгөө, Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал" сэдвээр зохион байгуулсан сургалтанд хэлтсийн дарга, зохион байгуулагч нар хамрагдлаа.

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 19. 08 цаг 56 минут
2020 оны 1 дүгээр сарын 19-ны өдөр Говьсүмбэр аймгийн Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсээс " Байгууллагын стратеги төлөвлөгөө, Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал" сэдвээр зохион байгуулсан сургалтанд хэлтсийн дарга, зохион байгуулагч нар хамрагдлаа.
Дэлгэрэнгүй

2021 оны 01 дүгээр сарын 19-ны өдрийн байдлаар Govisumber.nso.mn сайтын хандалт давхардсан тоогоор 2969197 болсон байна.

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 19. 07 цаг 21 минут
2021 оны 01 дүгээр сарын 19-ны өдрийн байдлаар Govisumber.nso.mn сайтын хандалт давхардсан тоогоор 2969197 болсон байна.
Дэлгэрэнгүй

КОРОНАВИРУСИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ӨРХӨД СУУРИЛСАН СУДАЛГАА”-НЫ 3 ДАХЬ ШАТНЫ ҮР ДҮН ГАРЛАА.

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 19. 07 цаг 03 минут
КОРОНАВИРУСИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ӨРХӨД СУУРИЛСАН СУДАЛГАА”-НЫ 3 ДАХЬ ШАТНЫ ҮР ДҮН ГАРЛАА
Дэлгэрэнгүй

ОЛОН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН БҮЛГИЙН ТҮҮВЭР СУДАЛГАА нэмэх 2020-2021 үр дүнгийн танилцуулга цахим хурал зохион байгуулагдаж байна.

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 19. 06 цаг 57 минут
ОЛОН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН БҮЛГИЙН ТҮҮВЭР СУДАЛГАА нэмэх 2020-2021 үр дүнгийн танилцуулга цахим хурал зохион байгуулагдаж байна.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2020 оны жилийн эцсийн хүн ам, мал тооллогын урьдчилсан дүн мэдээгээр 2021 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн аймгийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд цахимаар танилцууллаа.

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 18. 08 цаг 31 минут
Говьсүмбэр аймгийн 2020 оны жилийн эцсийн хүн ам, мал тооллогын урьдчилсан дүн мэдээгээр 2021 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн аймгийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд цахимаар танилцууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2020 оны жилийн эцсийн хүн ам, мал тооллогын урьдчилсан дүн мэдээгээр Говьсүмбэр телевизэд мэдээлэл хийлээ.

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 18. 08 цаг 19 минут
Говьсүмбэр аймгийн 2020 оны жилийн эцсийн хүн ам, мал тооллогын урьдчилсан дүн мэдээ танилцуулж Говьсүмбэр телевизэд мэдээлэл хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2020 оны жилийн эцсийн хүн амын урьдчилсан дүн мэдээ танилцуулж байна.

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 18. 08 цаг 15 минут
Говьсүмбэр аймгийн 2020 оны жилийн эцсийн хүн амын урьдчилсан дүн мэдээ танилцуулж байна.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2020 оны 12 дугаар сарын хэвлэлийн бага хурал нийтлэгдлээ.

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 14. 09 цаг 26 минут
Говьсүмбэр аймгийн 2020 оны 12 дугаар сарын хэвлэлийн бага хурал нийтлэгдлээ.
Дэлгэрэнгүй