Статистикийн байгууллага үүсч хөгжсөний 96 жилийн ойд зориулан Говьсүмбэр телевизтэй хамтарсан нэвтрүүлэг бэлтгэн гаргалаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 12 сар 02. 03 цаг 18 минут
Статистикийн байгууллага үүсч хөгжсөний 96 жилийн ойд зориулан Говьсүмбэр телевизтэй хамтарсан нэвтрүүлэг бэлтгэн гаргалаа.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн Аж үйлдвэрийн салбарын мэдээ тайлан гаргадаг аж ахуйн нэгж байгууллагуудад онлайн сургалт зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 12 сар 02. 03 цаг 00 минут
Говьсүмбэр аймгийн Аж үйлдвэрийн салбарын мэдээ тайлан гаргадаг аж ахуйн нэгж байгууллагуудад Статистикийн тухай хууль, Аж ахуйн нэгж байгууллагын мэдээний эрх, үүрэг, Аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээ, тайлан, анхаарах зүйлс Статистик мэдээллийн medee.1212.mn-ийн ашиглалтын талаар онлайн хурал зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Бизнес регистрийн сангийн программ ашиглалт, боловсруулалтын талаар ахлах мэргэжилтэн дотоод сургалт зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 12 сар 02. 02 цаг 48 минут
Бизнес регистрын программын тухай, Бизнес регистрын программыг хэрхэн ашиглах тухай, Аж ахуйн нэгж байгууллагын мэдээллийг шинэчлэх тухай сэдвүүдээр Ахлах мэргэжилтэн Б.Нарантуяа хэлтсийн ажилтнуудад дотоод сургалт зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын ерөнхий боловсролын төгсөх ангийн сурагчдад сургалт зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 12 сар 02. 02 цаг 34 минут
Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын ерөнхий боловсролын төгсөх ангийн сурагчидад Статистик ойлголт, тодорхойлолт , Статистикийн тухай хууль , Статистик мэдээллийн нэгдсэн сан 1212.mn-ийн ашиглалт сэдвүүдээр сургалт зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Сургалт зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2020 он 12 сар 02. 02 цаг 25 минут
Говьсүмбэр аймгийн Төрийн аудитын газрын хамт олонд Статистикийн тухай хууль, Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан, анхаарах зүйлс, Статистик мэдээллийн нэгдсэн сан 1212.mn-ийн ашиглалтын талаар сургалт зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2020 оны 10 дугаар сарын Хэвлэлийн бага хурал

Нийтэлсэн: 2020 он 11 сар 13. 07 цаг 09 минут
Говьсүмбэр аймгийн 2020 оны 10 дугаар сарын Хэвлэлийн бага хурал
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2020 оны 10 дугаар сарын Нийгэм эдийн засгийн танилцуулга бэлтгэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 11 сар 13. 06 цаг 14 минут
Говьсүмбэр аймгийн 2020 оны 10 дугаар сарын Нийгэм эдийн засгийн танилцуулга бэлтгэгдэн гарлаа.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн Статистикийн хэлтсээс Аж үйлдвэрийн салбарын мэдээ тайлан гаргадаг Аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хуулийн чиг үүргийн болон мэдээ тайлан шивэлт, программ ашиглалтын тухай онлайн сургалт зохион байгууллаа. 2020.11.10

Нийтэлсэн: 2020 он 11 сар 11. 02 цаг 03 минут
Говьсүмбэр аймгийн Статистикийн хэлтсээс Аж үйлдвэрийн салбарын мэдээ тайлан гаргадаг Аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хуулийн чиг үүргийн болон мэдээ тайлан шивэлт, программ ашиглалтын тухай онлайн сургалт зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй