Манай байгууллагад ирсэн өргөдөл гомдол


 Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан 

Өргөдөл гомдлын тайлан, 2019 он

Тайлант оны эхний 11 сарын байдлаар  тус хэлтэст иргэдээс амаар, цахим сүлжээ, утсаар өргөдөл, гомдол ирээгүй байна.

Албан хаагчдаас бичгээр 5 өргөдөл ирсэн байна. Үүнд:

  • Зохион байгуулагч Д.Оюунцэцэг нь 2019 оны 02 сарын 13-ний өдөр ажлаас чөлөөлөхийг хүссэн.
  • Зохион байгуулагч Д.Тунгалагтөгс нь 2019 оны 03 сарын 01-ний өдөр ажилд орохыг  хүссэн.
  • Судлаач Д.Дуламсүрэн нь 2019 оны 07-р сарын 01-ний өдөр хүүхдээ асрах чөлөө хүссэн
  • Судлаач Д.Дуламсүрэн нь 2019 оны 10-р сарын 25-ний өдөр ажлаас чөлөөлөхийг хүссэн 
  • Судлаач Б.Нарантуяа нь 2019 оны 11-р сарын 05-ний өдөр АХС-ын судлаачын ажилаас чөлөөлөхийг хүссэн 

Хэлтэст ирсэн өргөдөл, гомдлыг бүгд хуулийн хугацаанд шийдвэрлэгдсэн болно.

Өргөдөл гомдлын тайлан, 2018 он

Тайлант оны эхний 12 сарын байдлаар  тус хэлтэст иргэдээс амаар, цахим сүлжээ, утсаар өргөдөл, гомдол ирээгүй байна. Албан хаагчдаас бичгээр 5 өргөдөл ирсэн байна. Үүнд:

  • Гэрээт ажилтан С.Ууганцэцэг  нь 2018 оны 02 сарын 21-ний өдөр ажлаас чөлөөлөхийг хүссэн.
  • Гэрээт ажилтан С.Эрдэнэзаяа нь 2018 оны 06 сарын 21-ний өдөр хүүхэд асрах чөлөөгөө үргэлжлүүлэн авахыг хүссэн.
  • Мэргэжилтэн Б.Нарантуяа нь 2018 оны 06 сарын 21-ний өдөр хүүхэд асрах чөлөө хүссэн.
  •  Мэргэжилтэн Ү.Содномпил  нь 2018 оны 07 сарын 02-нд  3 хоногийн цалингүй чөлөө хүссэн.
  •  Судлаач Б.Дуламсүрэн нь 2018 оны 08 сарын 27-нд  ажлаас чөлөөлөхийг хүссэн.

Хэлтэст ирсэн өргөдөл бүгд хуулийн хугацаанд шийдвэрлэгдсэн болно.

Өргөдөл гомдлын тайлан  2017 он

Статистикийн хэлтэст 2017 онд өргөдөл гомдол ирээгүй болно.

          7 хоногийн үнийн мэдээ

     2020 оны 06-р сарын 23-ны байдлаар

Барааны нэр төрөл 

Нэгжийн үнэ

Гурил 1-р зэрэг, кг

1225

Үхрийн мах, кг 

11500

Хонины мах, кг

10000

Ямааны мах, кг

8500

Элсэн чихэр, кг

1700

Цагаан будаа, кг 

2600

Ноолуур,  кг

45000

Боодолтой өвс 25 кг

8000

Шингэн сүү 1л

2200

Бензин, А92

1453

Бензин, А80

1420

Дизелийн түлш 

1977