Албан хаагчдын танилцуулга, чиг үүрэг


Нэр

Албан тушаал

Ажилласан жил

Бүртгэл, статистикийн салбарт ажилсан жил

Хариуцсан салбар

Мэргэжил

Боловсрол

Төггсөн сургууль

1 Л.Мөнгөнцэцэг Хэлтсийн дарга 16 Хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа, хяналт

Инженер

Төрийн удирдлагын менежер

Бакалавр

Магистр

 

ПДС

 

 

2

Б.Нарантуяа

 Ахлах мэргэжилтэн

14

14

Хөдөө аж ахуй, худалдааны салбарын мэдээ, бизнес регистрын сан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Эдийн засагч-статистикч

Нягтлан бодогч

Магистр

МУБИС

ХУИС

МБДС

3

С.Гүгэл

Мэргэжилтэн

1

1

Барилга, аж үйлдвэрийн салбарын мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн

Эдийн засагч-статистикч

Бакалавр

МУИС

4

Ч.Болормаа

Зохион байгуулагч

8

1

Үнэ, бусад салбар, захиргааны статистик

Санхүүч, Банкны эдийн засагч

Бизнессийн удирдлагын менежер

Бакалавр

 

 

 

ИЗОУИС

 

 

5

С.Анхбаяр

Судлаач

7

1

АХС, ӨНЭЗС

Газар зүйн багш

Бакалавр

МУБИС